Hiển thị kết quả duy nhất

7.100.000 14.100.000 
3.100.000 6.100.000 
948.000 2.898.000 
748.000 2.198.000 
3.700.000 6.700.000 
4.480.000 11.480.000